Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete

Association for the Human Rights and the Protection of Detainees in Hungary

 

Számlaszámunk

MAGNET BANK

16200216-17078584-00000000

Látogatók

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi

Céljaink

Az Egyesület célja, hogy  

 • Tevékenységével elősegítse a hazai fogvatartottak jogbiztonságát.

 • Az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett, az emberi jogok előmozdítása és minden nemű jogtalanság elleni hatékony fellépése. 
 • Minden olyan törvényes eszközzel való fellépés, amely a társadalomban, valamint a bv. intézetekben, rendőrségi fogdákban, határőrizetesek, és az idegenrendészeti eljárás alá vont személyek, illetve rendészeti, őrizetesekkel kapcsolatos fogvatartotti jogbiztonságát szavatolja, elősegíti. 

 • Elősegíti a fogvatartottak tudáshoz való hozzájutásának egyenlő lehetőségét. Az egyéni és közösségi jogaik biztosítását, lehetőségét, illetve az egyéni és közösségi jogaik biztosítását.  

 • Támogatja a fogvatartottak kapcsolattartását, különös tekintettel a családok megerősítésére. 

 • Biztosítja a Pp. 67.§. (1) bekezdés g) pontja alapján az egyesület, mint emberjogi és érdekvédelmi szervezet, saját tagjainak olyan pereiben meghatalmazottként történő eljárási képviseletét, melyek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott jogok és érdekvédelmi célok körébe vonható. 

 • Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szereplő emberi jogok tiszteletben tartása, azok maradéktalan érvényesítése. 

 • A szervezet civil szervezetekkel valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, Belügyminisztériummal, Igazságügyi Minisztériummal, Külügyminisztériummal, Honvédelmi Minisztériummal, Országos Rendőr-főkapitánysággal, megyei főkapitányságokkal, kerületi kapitányságokkal, egyéb rendőrségi és rendészeti szervekkel, valamint a Helsinki Bizottsággal, az Amnesty International magyarországi irodájával, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az ENSZ a fogva tartással kapcsolatosan, annak vizsgálódására létrejött szervezetével, az ENSZ emberjogi szervezetével és irodáival, országos és nemzetközi emberjogi szervezetekkel, különösen a fogvatartottak jogaival kapcsolatosan létrejött civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel, szervekkel együttműködésre törekszik. 

 • Az Egyesület tevékenységének fenntartása érdekében – a fenti célok megvalósításával közvetlen összefüggésben - gazdasági tevékenység folytatása a nyereségnek a tagok közötti felosztása nélkül (non profit jelleggel). 

 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény összhangban az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: 

 • Tevékenységével elősegítse a polgárok, egyéni és a magyar társadalom egészének a jogbiztonságát. 

 • Az emberi jogok tiszteletben tartása mellett az emberi jogok előmozdítása és mindennemű jogtalanság elleni hatékony fellépés. 

 • Minden olyan törvényes eszközzel történő fellépés, amely a társadalom jogbiztonságát szavatolja. 

 • Elősegítse a közéletben a családok megerősítését, a munka becsületét, a tudáshoz való hozzájutás egyenlő lehetőségét, az egyéni és közösségi jogainkat biztosító rendet, valamint a nemzet összetartó erejének növelését. 

 • Biztosítsa tagjai számára a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalás lehetőségét. 

 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában szereplő emberi jogok egyetemes, valamint természetes személyek által történő tiszteletben tartása, azok maradéktalan érvényesítése. 

 • Tagjain kívül szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből mások is részesülnek a szolgáltatások fajtái szerint az elnökség által esetenként meghatározott módon. 

 • Szervezi a Civil Szervezetek együttműködését. 

 • Jogi segítséget nyújt a Civil Szervezetek számára a tevékenységükkel kapcsolatos érdekvédelemben, egyedi érdekérvényesítésben. 

 • Koordinálja a tagok és mar Civil Szervezetek szakszerű szerepvállalását és együttműködését a közös érdekérvényesítést igénylő kérdések esetében. 

 • Szakmai rendezvényeket szervez a hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó szervezetek, és szakemberek munkájának, lehetőségeinek megismerésére, tapasztalataik kicserélésére. 

 • A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében egyszeri és rendszeres támogatást nyújt a progresszív társadalmi viszonyok kialakítása a társadalmi egyenlőség, a jogbiztonság, a jogállamiság érvényesülésének előmozdítása alapján. 

 • Az Egyesület tevékenységével a polgári és nemzeti, egyéni és társadalmi jogbiztonságot elősegíti. 

 • Az Egyesület minden olyan törvényes eszközzel fellép, azt használja, amely a társadalmi jogbiztonságot szavatolja - különösen a jogi üldöztetésben, politikai üldöztetésben és más egyéb üldöztetésben lévő emberek tekintetében. 

 • Az Egyesület tevékenységének különös célkitűzései közé tartoznak az emberi jogok tiszteletben tartása, az emberi jogok előmozdítása lés mindennemű jogtalanság elleni fellépés. 

 • Az Egyesület a jogbiztonság érdekében a Pp. 67. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján biztosítani kívánja azon tagjainak a jogi képviseletlét jogalkalmazók előtt, akik fogva tartásban vannak, a rendőrségi fogdákban, a büntetés-végrehajtásban, illetve katonai fogdákban, bármilyen fenyegetettség éri. Pénzköveteléssel és más egyéb jellegű végrehajtási eljárásokban nyújtunk jogi segítséget, illetve képviseljük őket.