Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete

Association for the Human Rights and the Protection of Detainees in Hungary

 

Számlaszámunk

MAGNET BANK

16200216-17078584-00000000

Látogatók

Oldalainkat 4 vendég és 0 tag böngészi

Tevékenységi kör

I. Börtönökben, a büntetés-végrehajtással együttműködve: 

1/ Az emberi jogokat tiszteletben tartó humánus büntetés-végrehajtás megvalósítása érdekében, a felmerülő egyéni vagy közösséget érintő problémák megoldásának érdekében, szükség szerint az egyesület ajánlást tesz a bv. intézet parancsnokának - általánosabb jelenségek esetén a bv. országos vezetésének - a kifogásolt jelenségek kivizsgálására és a problémák megoldására. 

2/ A konkrét és közvetlen érdekvédelmi munka (például: fogadónapok tartása, csoportos vagy egyéni elbeszélgetések fogvatartottakkal). 

3/ Biztosítani kívánja az Egyesület jogvédőinek, egyéb munkatársainak a bv. rendjéhez és előírásaihoz alkalmazkodó szabad mozgását az elítéltek körében, így a zárkában (lakóhelyiségekben) való kötetlen beszélgetést, beleértve a speciális célokat szolgáló körleteket is (pl. fogda, kórház). 

4/ Az érdekvédelem érvényesítése érdekében helyi érdekvédelmi fórumokat kíván létrehozni, továbbá ezen fórumok rendszeres megtartását szorgalmazza.

5/ Kiemelt figyelmet szentel a fogvatartottak kapcsolattartására - ezen belül a családtagokkal történő érintkezésre. A fogvatartottak családjainak – szükség esetén – jogi segítséget kíván nyújtani. 

6/ Az Egyesület a tevékenységi körét érintő ügyekben segítséget kíván nyújtani a nemzetiségi és külföldi fogvatartottaknak is a sajátos problémáik megoldásában. 

II. Börtönön kívül: 

1/ Szolgálni kívánja a fogvatartotti érdekvédelmi tevékenység teljes körét. 

2/ Rendszeres fórumok, börtönellenőrzések szervezése és lebonyolítása. 

3/ Az Egyesület kapcsolatba kíván lépni a külföldi hasonló tevékenységet folytató társaságokkal a tapasztalataik megismerése és adaptálása, valamint a nemzetközi munkába bekapcsolódása érdekében. 

4/ Az Egyesület a tevékenységi körét érintő ügyekben véleményt és javaslatot kíván formálni, illetve tenni az illetékes hatóságok és a nyilvánosság felé is. 

5/ Céljaink elérése, serkentése érdekében pályázatokat nyújtunk be.  

6/ Az Egyesület elő kívánja segíteni azon elítéltek rövid tartamú eltávozásra bocsátását és feltételes szabadlábra helyezését, akiket a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási bíróság magatartásuk alapján erre érdemesnek tart. Ennek érdekében lehetőségeihez mérten arra törekszik, hogy eltávozásuk vagy feltételes szabadságuk tartamára befogadja ezeket az elítélteket a beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelki gondozó egységekbe. 

7/ Az emberi méltóságot veszélyeztető vagy azt okozó körülmények, a társadalmi kirekesztettség megszüntetése érdekében nevelő, megelőző, felvilágosító, oktatási programok, tréningek szervezése.